Công thức tính Bounce Rate và một số trường hợp ngoại lệ

Công thức tính Bounce Rate và một số trường hợp ngoại lệ

Ở bài viết trước đã chia sẻ về khái niệm Bounce Rate là gì và cách hạn chế Bounce Rate. Bài viết này sẽ tập trung nói về công thức tính Bounce Rate giúp bạn dễ dàng hình dung về tỷ lệ này.

> Xem lại: Bounce rate là gì và ý nghĩa của Bounce Rate

Công thức để tính Bounce Rate

Bounce Rate = Số lượt truy cập chỉ xem 1 trang trên website / Tổng số lượt truy cập vào website

Như vậy, Bounce Rate được tính khi (sau khi chỉ xem duy nhất 1 trang trên website của bạn) :

  • Người dùng nhấp chuột đến 1 trang khác bên ngoài (không phải website của bạn)
  • Đóng window hoặc tab trên trình duyệt (browser)
  • Truy cập đến 1 trang khác bằng cách gõ URL trên trình duyệt
  • Nhấn vào nút “Back” trên trình duyệt (hoặc chức năng tương tự) để thoát khỏi website của bạn
  • Session bị hết hạn, thông thường Session có thời hạn từ 30 phút đến 1 tiếng

Liên quan đến vấn đề Session bị hết hạn, một công thức mới để tính Bounce Rate mang tính chính xác hơn :

Bounce Rate = Số lượt truy cập chỉ xem 1 trang trên website / Tổng số lượt truy cập vào website có thời gian lớn hơn hoặc bằng thời gian nạp trung bình

Trong trường hợp Session có thời hạn là 30 phút, nếu người dùng chỉ xem 1 trang trên website của bạn rồi thoát ra, thì lúc này lượt truy cập đó sẽ được tính vào làm tăng tỷ lệ Bounce Rate. Còn trong trường hợp người dùng xem 1 trang trên 30 phút rồi chuyển đến 1 trang khác, thì cách tính thứ 1 vẫn tính vào Bounce Rate làm tăng tỷ lệ Bounce Rate, còn cách tính thứ 2 thì không làm tăng tỷ lệ Bounce Rate của website.

Một số trường hợp ngoại lệ

Như đã nói ở bài viết trước, Bounce Rate là một yếu tố giúp đánh giá mức độ chất lượng của nội dung ngoài thứ hạng hay số lượt truy cập. Tuy nhiên cũng tồn tại một số trường hợp ngoại lệ không thể dựa vào Bounce Rate để đánh giá về mức độ tin cậy hay thành công của website:

  • Website chỉ có 1 trang nhưng chứa đầy đủ thông tin cần thiết
  • Website được xây dựng hoàn toàn bằng Ajax
  • Website được xây dựng hoàn toàn bằng Adobe Flash

Về khái quát công thức tính Bounce Rate là như vậy nhưng để đơn giản hơn, bạn chỉ cần sử dụng Google Analytics để kiểm tra tỷ lệ này.

Bài viết này thuộc chuyên mục Blog. Lưu lại liên kết để lưu trữ.