Đừng chỉ tập trung vào USP, hãy nhớ đến UVP trong chiến lược thương hiệu

Trong hành trình xây dựng thương hiệu, việc đặt niềm tin vào Unique Selling Proposition...