Phân biệt Strategy và Tactics trong Marketing

Strategy (chiến lược) và Tactics (chiến thuật) là hai khái niệm thường gặp trong kinh...