Quy định về tên miền

Điều 1: Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. Minh Duy Solutions cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

Đối với tên miền “.VN”, tuân thủ yêu cầu đăng ký theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2: Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác; hoặc do bạn không đảm bảo đủ điều kiện để đăng ký theo quy định đăng ký tên miền, Minh Duy Solutions sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.

Điều 3: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Khi đã hoàn tất đăng ký, bạn không thể chỉnh sửa: (a) tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài các trường hợp có thể đổi tên cụ thể theo quy định, có thể bạn sẽ mất thêm một khoản phí dịch vụ hỗ trợ tên miền khác (phí dịch vụ do nhà cung cấp quy định) để điều chỉnh thông tin nhưng vẫn phải tuân theo quy định và hướng dẫn của đơn vị đang quản lý tên miền của bạn.

Điều 5: Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho người đăng ký. Minh Duy Solutions không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

Điều 6: Việc gia hạn tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của MBT. Minh Duy Solutions không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán chậm trễ phí, dịch vụ duy trì

Điều 7: Khách hàng là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ.

Chủ thể tên miền cam kết tuân theo luật, quy định và lệnh từ tòa án địa phương và quốc gia liên quan đến việc đăng ký tên miền.

Nghiêm cấm chủ thể thực hiện các hành vi phân tán phần mềm độc hại, vận hành botnet (tập hợp các rô-bốt phần mềm) gây nguy hiểm cho hệ thống mạng, lừa đảo, giả mạo, vi phạm bản quyền thương hiệu, thực hiện các hành vi gian lận, làm trái quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, Cơ quan cấp phát tên miền hoặc Nhà đăng ký có toàn quyền đình chỉ hoặc ngừng hoạt động tên miền.

Chủ thể tên miền đồng ý miễn trừ, bảo vệ và giữ vô hại cho Minh Duy Solutions, bao gồm nhưng không giới hạn Cơ quan cấp phát tên miền và các bên liên quan như: Nhà vận hành, Nhà cung cấp dịch vụ cấp phát tên miền, nhân viên xác thực, đối tác, các bên liên kết, chủ thầu, chi nhánh, đơn vị, cổ đông, giám đốc, nhân viên, … không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào khác, đã xác định hoặc chưa xác định, bao gồm các khoản phí luật sư, công tố, pháp lý phát sinh, liên quan đến việc đăng ký tên miền của chủ thể. Nghĩa vụ miễn trừ trách nhiệm này vẫn còn hiệu lực dù Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt.

Điều 8: Bạn có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.

Điều 9: Khi tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), bạn có trách nhiệm xác thực thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh. Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn Tại Đây

 • 9.1 Cung cấp dữ liệu cá nhân cho việc sử dụng tên miền
  Căn cứ theo Thỏa thuận sử dụng và theo quy định về quản lý tên miền của ICANN về việc cung cấp dữ liệu cá nhân, dưới trách nhiệm là Nhà đăng ký được ICANN công nhận, Minh Duy Solutions sẽ gửi thông báo đến từng chủ thể mới hoặc chủ thể hiện tại của tên miền trong việc thu thập dữ liệu cá nhân theo quy định với các nội dung như sau:

  • 9.1.1. Mục đích thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người đăng ký;
  • 9.1.2. Người nhận hoặc nhóm người tiếp cận các dữ liệu này (bao gồm Cơ quan quản lý tên miền và những bên sẽ nhận dữ liệu này từ Cơ quan quản lý tên miền);
  • 9.1.3. Dữ liệu nào là bắt buộc và dữ liệu nào, nếu có, là tự nguyện cung cấp; và
  • 9.1.4. Hình thức để chủ thể hoặc chủ dữ liệu cá nhân này có thể truy cập và, nếu cần thiết, sửa đổi dữ liệu về họ.
   • Chủ thể đồng ý với việc dữ liệu được xử lý như phụ mục bên trên.
   • Chủ thể sẽ phải đảm bảo gửi các thông báo đã được gửi có nội dung như được mô tả trong phụ mục 1 – 4 đến bất kỳ các cá nhân ở bên thứ 3 nào mà do chủ thể cung cấp dữ liệu cho Nhà đăng ký, và chủ thể đã được sự đồng ý, như được mô tả trong điều này, của bất kỳ các cá nhận ở bên thứ 3 đó.
   • Chủ thể sẽ phải bồi thường và giữ vô hại cho Cơ quan quản lý tên miền và các Giám đốc, quản lý, nhân viên và người đại diện khỏi bất cứ cáo buộc, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí (bao gồm các chi phí hợp pháp) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký tên miền của chủ thể.
 • Từ ngày 28/05/2018, căn cứ theo Quy định GDPR (General Data Protection Regulation) – Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với những chủ thể là công dân Châu Âu, hoặc có sử dụng dịch vụ do một tổ chức đặt tại Châu Âu cung cấp hoặc các tổ chức nằm ngoài Châu Âu nhưng có cung cấp dịch vụ cho cư dân Châu Âu.
  Nhà đăng kí sẽ xem các thông tin sau mặc định là được bảo mật trên hệ thống tra cứu dữ liệu whois trừ khi chủ thể hoặc các cá nhân admin/tech/khác của tên miền yêu cầu đăng công khai và phải nhận được văn bản chấp thuận từ những cá nhân này:

  • Registrant/Admin/Tech/Other ID
  • Registrant/Admin/Tech/Other Name
  • Registrant/Admin/Tech/Other Street
  • Registrant/Admin/Tech/Other City
  • Registrant/Admin/Tech/Other Postal Code
  • Registrant/Admin/Tech/Other Phone
  • Registrant/Admin/Tech/Other Phone Ext
  • Registrant/Admin/Tech/Other Fax
  • Registrant/Admin/Tech/Other Fax Ext
  • Registrant/Admin/Tech/Other Email
 • Do đó, ngoài các phụ mục từ 1 đến 4 nêu trên, Nhà đăng ký sẽ thông báo đến chủ thể thuộc đối tượng được quy định trong GDPR các nội dung sau:
  • 9.1.5. Danh tính và thông tin liên hệ của Nhà đăng kí đang giữ thông tin cá nhân và, nếu có, thông tin liên hệ và danh tính của người đại diện Nhà đăng kí trong khu vực kinh tế Châu Âu (European Economic Area), thông tin liện hệ của người bảo vệ thông tin được lưu giữ của Nhà đăng kí.
  • 9.1.6. Quyền lợi hợp pháp của Nhà đăng ký trong việc xử lý dữ liệu được phép dùng dữ liệu được thu thập cho các mục đích chính đáng, ngoại trừ trường hợp mục đích chính đáng này bị thay thế bởi lợi ích đến từ việc bảo vệ các dữ liệu thu thập được, ví dụ như thông tin thu thập thuộc về cá nhân dưới tuổi vị thành niên.
  • 9.1.7. Việc Nhà đăng kí thực hiện chuyển nhượng dữ liệu cá nhân này
   • (i) đến một nước thứ 3 hoặc tổ chức quốc tế và có hoặc không có quyết định đầy đủ của Ủy Ban; hoặc
   • (ii) trong trường hợp việc chuyển nhượng rơi vào Điều 46 hoặc Điều 47 trong quy định GDPR, hoặc phụ mục (1) Điều 49 của quy định GDPR, đề cập đến các hình thức bảo vệ phù hợp và cách thức thu bản sao của các dữ liệu này hoặc nơi thu thập dữ liệu này.
  • 9.1.8. Khoảng thời gian hoặc chỉ tiêu xác định khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân này sẽ được lưu giữ;
  • 9.1.9. Quyền chủ thể được yêu cầu từ Nhà đăng kí trong việc truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân này, hoặc giới hạn của việc xử lý các dữ liệu liên quan đến chủ thể hoặc chủ sở hữu thông tin này, hoặc quyền được phản đối việc xử lý dữ liệu này cũng như quyền được đi chuyển dữ liệu cá nhân;
  • 9.1.10. Việc đã tuân thủ với các quy định GDPR, mà trong đó Nhà đăng kí dựa trên sự đồng ý của chủ thể đối với việc xử lý dữ liệu;
  • 9.1.11. Quyền của chủ thể và chủ sở hữu dữ liệu được gửi khiếu nại đến một bên có đầy đủ thẩm quyền giám sát;
  • 9.1.12. Sự tồn tại của cơ chế chấp thuận tự động, bao gồm cả việc lưu trữ hồ sơ, như đã được đề cập trong Mục 22 (1) và (4) của quy định GDPR, và, ít nhất là trong các trường hợp này, các thông tin đầy đủ ý nghĩa cho cơ chế nói trên, cũng như tầm quan trọng và các hậu quả được lường trước khi thực hiện xử lý dữ liệu theo hình thức này đối với người sở hữu dữ liệu nói trên.
 • Bất kỳ chủ thể nào có ý định cấp quyền sử dụng hoặc cấp phép sử dụng cho một bên thứ 3 thì sẽ vẫn là chủ thể của tên miền và phải chịu trách nhiệm cung cấp và cập nhật toàn bộ thông tin liên hệ của mình, của người quản lý tên miền và người quản lý kỹ thuật tên miền đầy đủ nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan đến tên miền. Một chủ thể cấp phép sử dụng tên miền của mình phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng tên miền sai trái, trừ khi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bên được cấp phép hoặc danh tính của bên được cấp phép trong vòng 7 ngày cho bên cung cấp bằng chứng cụ thể về hành vi sai trái liên quan đến tên miền.
 • 9.2. Các yêu cầu khác về việc đăng công khai dữ liệu tên miền theo GDPR

  • 9.2.1. Nhà đăng kí tạo điều kiện cho Chủ thể trong việc chấp thuận đăng công khai các thông tin phụ được liệt kê trong mục 9.1.
  • 9.2.2. Nhà đăng kí được quyền tạo điều kiện cho các cá nhân được liệt kê trong các contact của tên miền chấp thuận việc đăng công khai các thông tin phụ được liệt kê trong mục 9.1.
  • 9.2.3. Bất kể thông qua phương tiện nào, Nhà đăng kí đảm bảo rằng nội dung văn bản yêu cầu sự chấp thuận từ các cá nhân kể trên phải rõ ràng và dễ dàng phân biệt được (phải đề cập bao gồm cả lợi ích hợp pháp từ việc xử lý dữ liệu cá nhân). Văn bản yêu cầu này cần phải dễ hiểu và dễ tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và phù hợp. Thêm vào đó, chủ thể sẽ có quyền được rút sự chấp thuận này tại bất cứ thời điểm nào. Việc này sẽ không được phép ảnh hưởng đến quy trình tiếp nhận sự chấp thuận từ cá nhân liên quan trước khi tiến hành xử lý yêu cầu rút.
  • 9.2.4. Nhà đăng kí phải đăng công khai các thông tin phụ của chủ thể bao gồm Tên, địa chỉ, số điện thoại… như đã được liệt kê tại mục 9.1 sau khi đã nhận được sự chấp thuận đầy đủ từ phía chủ thể.

Điều 10: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của Minh Duy Solutions khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm , chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. Minh Duy Solutions sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Minh Duy Solutions không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Điều 11: Quy định về tên miền .bank và .insurance. Khách hàng đăng ký tên miền .BANK và/hoặc .INSURANCE tại Minh Duy Solutions cam kết hiểu và tuân theo Điều 3 của Thỏa thuận sử dụng (MBT) và chính sách tên miền tại đây. Bạn hiểu và đồng ý với tất cả yêu cầu và chính sách của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao (fTLD) tại https://www.ftld.com/policies, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sau đây.

 • 11.1 Điều kiện đăng ký tên miền .BANK và .INSURANCE.
  • 11.1.1 Tên miền .BANK. Các doanh nghiệp và tổ chức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận sau đây được quyền đăng ký tên miền .BANK:
   • a) Ngân hàng trực thuộc tỉnh, thành phố và khu vực được điều hành và giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước;
   • b) Hiệp hội tiết kiệm được điều hành và giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước;
   • c) Ngân hàng quốc gia được điều hành và giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước;
   • d) Hiệp hội có thành viên chủ yếu nằm trong các đơn vị được quy định tại các tiểu mục (a), (b) or (c) ở trên;
   • e) Nhóm hiệp hội có thành viên chủ yếu nằm trong các hiệp hội được quy định tại tiểu mục (d) ở trên;
   • f) Nhà cung cấp dịch vụ có chủ sở hữu hoặc chủ yếu hỗ trợ các đơn vị được quy định tại các tiểu mục (a), (b), hoặc (c) ở trên. (Với điều kiện phải được sự cho phép của Ban quản trị Cơ quan quản lý tên miền); và
   • g) Các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý và giám sát ngân hàng, hiệp hội tiết kiệm hoặc tổ chức có thành viên chủ yếu nằm trong các cơ quan quản lý nhà nước đó (Với điều kiện phải được sự cho phép của Ban quản trị Cơ quan quản lý tên miền).
  • 11.1.2 Tên miền .INSURANCE. Các doanh nghiệp và tổ chức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận sau đây được quyền đăng ký tên miền .INSURANCE:
   • a) Các công ty bảo hiểm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý (ví dụ: được cấp phép, chứng nhận hoặc cho phép);
   • b) Đại lý/cơ quan bảo hiểm, công ty môi giới hoặc đơn vị tương đương (ví dụ: trung gian, đại diện) được cấp phép và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý;
   • c) Hiệp hội có thành viên chủ yếu nằm trong các đơn vị được quy định tại các tiểu mục (a) hoặc (b) ở trên;
   • d) Nhóm hiệp hội có thành viên chủ yếu nằm trong các hiệp hội được quy định tại tiểu mục (c) ở trên;
   • e) Nhà cung cấp dịch vụ có chủ sở hữu hoặc chủ yếu hỗ trợ các đơn vị được quy định tại các tiểu mục (a) hoặc (b) ở trên. (Với điều kiện phải được sự cho phép của Ban quản trị Cơ quan quản lý tên miền); và
   • f) Các cơ quan nhà nước quản lý công ty, đại lý/cơ quan, công ty môi giới bảo hiểm hoặc đơn vị tương đương (ví dụ: trung gian, đại diện) hoặc tổ chức có thành viên chủ yếu nằm trong các cơ quan quản lý nhà nước đó (Với điều kiện phải được sự cho phép của Ban quản trị Cơ quan quản lý tên miền).
   • g) Các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý và giám sát ngân hàng, hiệp hội tiết kiệm hoặc tổ chức có thành viên chủ yếu nằm trong các cơ quan quản lý nhà nước đó (Với điều kiện phải được sự cho phép của Ban quản trị Cơ quan quản lý tên miền).
 • 11.2 Quy định bảo mật. Khách hàng đăng ký tên miền .BANK và/hoặc .INSURANCE cam kết tuân theo các quy định của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao tại https://www.ftld.com/security/. Đối với người dùng mạng internet, đảm bảo an toàn đồng nghĩa với việc tạo một môi trường hạn chế, chuyên biệt và được kiểm soát cao, tránh các hoạt động gây hại đối với tên miền quốc tế (gTLDs). Trên tinh thần đó, Minh Duy Solutions và fTLD – là Cơ quan quản lý tên miền .BANK và .INSURANCE, luôn cố gắng duy trì tiêu chuẩn an toàn và chủ động hợp tác với cộng đồng dịch vụ tài chính toàn cầu nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống tài chính trực tuyến. Chúng tôi tiến hành các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nhằm giảm thiểu các hoạt động gây hại như chiếm tên miền thương hiệu (cybersquatting), nhái tên miền thương hiệu (typosquatting), giả mạo (spoofing) và lừa đảo (phishing). Quy định bảo mật dưới đây áp dụng cho tất cả chủ thể đủ điều kiện đăng ký tên miền.
  • a) Kiểm định bắt buộc (Mandatory Verification) và Tái kiểm định (Re-Verification) điều lệ/giấy phép/người được ủy quyền/tên miền nhằm đảm bảo chỉ có những thành viên của cộng đồng bảo hiểm và ngân hàng toàn cầu mới được cấp tên miền trong các lĩnh vực này.
  • b) Mở rộng an toàn hệ thống tên miền (DNSSEC) nhằm đảm bảo người dùng internet tiếp cận đúng website và không bị chuyển hướng đến những trang độc hại.
  • c) Xác thực bằng email nhằm bảo vệ thương hiệu và giảm thiểu các hành động giả mạo, lừa đảo và các hoạt động gây hại khác.
  • d) Minh Duy Solutions và Cơ quan quản lý tên miền cấp cao sẽ phối hợp tiến hành quá trình xác thực đa nhân tố (MFA) nhằm đảm bảo chỉ những người dùng được quy định tại Điều 3, 6 và 9 của MBT mới được quyền thay đổi, điều chỉnh thông tin đăng ký.
  • e) Mã hóa mạnh (ví dụ: Bảo mật tầng truyền tải – Transport Layer Security (TLS)) để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn trong giao dịch và truyền thông qua mạng.
  • f) Không áp dụng dịch vụ Bảo mật thông tin khách hàng nhằm tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng ẩn danh.
  • g) Bắt buộc tên miền .BANK/.INSURANCE phải dùng Nameserver của .BANK/.INSURANCE DNS để có thể đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
 • 11.3 Quy định của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao.
  • 11.3.1 Quyền hạn của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao.
   Bạn hiểu và đồng ý rằng Minh Duy Solutions là Nhà đăng ký tên miền đã được Cơ quan quản lý tên miền fTLD chứng nhận, và Cơ quan quản lý tên miền có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc chuyển giao bất kỳ giao dịch hoặc hồ sơ đăng ký tên miền nào, hoặc khóa, giữ hay đặt trạng thái khác, tùy từng trường hợp, mà Cơ quan quản lý cấp cao có toàn quyền xử lý: (i) nhằm tuân theo những yêu cầu kỹ thuật của các tổ chức mạng (ví dụ: RFCs), (ii) nhằm chỉnh sửa lỗi phát sinh do Cơ quan quản lý cấp cao, Nhà cung cấp dịch vụ, Cơ quan xác thực, Nhà đăng ký và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tên miền đăng ký, hoặc (iii) đối với các khoản phí Cơ quan quản lý cấp cao không có trách nhiệm phải thanh toán. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Cơ quan quản lý tên miền có quyền truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
  • 11.3.2 Quy định về thời gian khi giải quyết tranh chấp tên miền. Ngoài những điều khoản được quy định tại MBT, bạn đồng ý rằng các trường hợp giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến thời gian đăng ký sẽ tuân theo thời gian hiển thị trên hệ thống của Cơ quan quản lý tên miền.
  • 11.3.3 Quy định về vận hành. Theo quy định của Cơ quan quản lý tên miền tại https://www.ftld.com/resourceshttps://www.ftld.com/faq-registrarhttps://www.ftld.com/faq-dotbank và https://www.ftld.com/faq-dotinsurance, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung các quy định về vận hành của Cơ quan quản lý tên miền; tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo sớm nhất có thể.
  • 11.3.4 Chủ thể đăng ký tên miền có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn, chỉ định cần thiết và hợp lý từ Nhà đăng ký và Cơ quan cấp phát tên miền nhằm tuân thủ chính sách, hướng dẫn hoặc quy định từ ICANN và/hoặc Cơ quan điều hành cấp phát tên miền có toàn quyền thực hiện các biện pháp hợp lý, cần thiết nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tên miền và tuân thủ quy định về bảo mật và vận hành, bao gồm theo dõi việc tuân thủ các quy định liên quan đến tên miền đăng ký.
 • 11.4 Cam kết. Bạn hiểu và đồng ý với tất cả các quy định dưới đây:
  • a) Chúng tôi không đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào khi truy cập vào hệ thống của Cơ quan quản lý tên miền, kể cả các nhà đăng ký khác dù đã được công nhận mở đăng ký tên miền.
  • b) Nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn sớm nhất có thể, tuy nhiên bạn đồng ý sẽ chủ động cập nhật tất cả chính sách đăng ký và cam kết lợi ích cộng đồng (có thể sửa đổi theo thời gian) của Cơ quan quản lý tên miền nhằm tuân theo các quy định của ICANN và Cơ quan quản lý tên miền.
  • c) Theo quy định bảo mật của Cơ quan quản lý tên miền fTLD tại https://www.ftld.com/security, chúng tôi sẽ không cung cấp và không cho phép bất kỳ bên liên kết hoặc bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin khách hàng đối với tên miền .BANK và .INSURANCE.
 • 11.5 Tên miền Premium. Cơ quan quản lý tên miền cấp cao có thể cung cấp những tên miền đặc biệt, không được đăng ký hay gia hạn theo giá chuẩn thông thường. Do vậy, Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin của những tên miền này. Trong một số trường hợp, tên miền premium nhưng vẫn hiển thị trong các báo giá là tên miền thông thường, chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý khách về khoản phí bổ sung trước khi đăng ký hoặc gia hạn chính thức.
 • 11.6. Quy định bổ sung. Bạn đồng ý chủ động tìm hiểu và nghiêm túc thực hiện theo các quy định và quy trình của Cơ quan quản lý tên miền fTLD, có thể được sửa đổi và bổ sung theo thời gian, và được đăng tải công khai tại https://www.ftld.com/policies, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:
  • Quy định bảo mật của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao
  • Chính sách sử dụng/ chống lạm dụng tên miền – Chính sách cấp phát tên miền
  • Chính sách lựa chọn tên miền
  • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
  • Điều kiện đăng ký tên miền
  • Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền
  • Chính sách liên quan đến tên miền bảo lưu
  • Chính sách giải quyết tranh chấp trong giai đoạn Sunrise
  • Chính sách truy cập thông tin whois

Điều 12: Transfer tên miền

Minh Duy Solutions chỉ thực hiện trong giờ hành chính, thời gian thực hiện trong khoảng từ 5 – 15 ngày tuỳ thuộc vào đơn vị cấp phát tên miền. Bạn phải đồng ý rằng, trong suốt quá trình transfer tên miền không thể thay đổi thông tin whois, đổi NameServer cho tên miền. Đổi NameServer về ns1.tino.org và ns2.tino.org và cung cấp đầy đủ bản ghi (records DNS) trên DNS cũ cho Minh Duy Solutions khởi tạo DNS mới.

Trước khi thực hiện lệnh transfer tên miền về Minh Duy Solutions, bạn cần lưu ý thực hiện những việc sau đây:

 • Mở khoá và cung cấp mã Authentication của tên miền.
 • Nếu thông tin whois của tên miền đang ở trạng thái ẩn, bạn phải mở ra để thực hiện.
 • Email whois của tên miền buộc phải là Email đang được sử dụng.

Điều 13: Chuyển nhượng tên miền trong diện GDPR

 • Chuyển nhượng cho các cá nhân trong diện GDPR sẽ không cần phải thực hiện xác nhận theo chuẩn FOA của ICANN.
 • Chủ thể sẽ phải tự chủ động cung cấp lại thông tin whois của tên miền khi ở nhà đăng ký cũ. Lúc này thì Nhà đăng kí nhận chuyển nhượng sẽ không cần phải đi theo quy trình “chuyển nhượng chủ thể” như đã quy định trong chính sách chuyển nhượng của ICANN.

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền

Những tranh chấp liên quan đến tên miền được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và qui định của ICANN. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình, khách hàng cần biết và thực hiện theo các quy định sau đây:

Điều 1: Đối với tên miền quốc tế: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, bao gồm Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi bạn đăng ký tên miền quốc tế (tham khảo http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm).

Khách hàng cần bảo đảm luôn gửi và duy trì thông tin đăng ký của mình, kể cả thông tin liên hệ (email, điện thoại) luôn được hoàn chỉnh và chính xác để thuận tiện cho việc đăng ký và liên hệ, thông báo khi phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.

Đối với các tên miền thuộc diện GDPR, khi có xảy ra tranh chấp:

 • Nhà đăng ký vẫn sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về chủ thể của tên miền đang bị tranh chấp.
 • Đơn khiếu nại của bên khiếu nại sẽ không bị từ chối trong trường hợp thông tin tên miền bị tranh chấp bị che và khiếu nại của bên này không nêu được chính xác tên của người bị kiện.

Điều 2: Đối với tên miền Việt Nam: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các chính sách có liên quan của VNNIC, bao gồm quy định về việc giải quyết tranh chấp tên miền theo điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP và Thông tư 24/2015 BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Bạn cần đảm bảo thông tin đăng ký kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý theo từng thời điểm.

Quy định về Tên miền Quốc gia (khác Việt Nam)

Khi bạn đăng ký tên miền thuộc Quốc gia nào, đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ mọi Quy định mà Quốc gia đó đề ra.

Bạn phải có trách nhiệm tuân thủ một khi Quốc gia đó có các thay đổi, cập nhật liên quan đến tên miền mà bạn đăng ký.

Tên miền trực thuộc Quốc gia sẽ được kiểm tra, xác minh và đối chiếu lại các thông tin vào bất kì lúc nào , tùy thuộc vào cơ chế làm việc của Cơ quan quản lý tên miền tại Quốc gia đó. Vì vậy Yêu cầu bạn phải kiểm tra email thường xuyên cũng như có các cập nhật liên quan để đảm bảo tên miền được hoạt động theo đúng quy định.

Minh Duy Solutions khuyến cáo nếu bạn đã đăng ký tên miền Quốc gia mà trong quá trình sử dụng không đáp ứng được các yêu cầu xác thực của Quốc gia đó yêu cầu. Bạn nên có phương án đổi sang tên miền khác để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi tên miền bị dừng hoạt động.

Một số đuôi tên miền Quốc gia và Quy định tham khảo tại đây

Quy định sử dụng dịch vụ DNS tại Minh Duy Solutions:

Khi sử dụng dịch vụ DNS tại Minh Duy Solutions, bạn cần tuân thủ theo những quy định sau đây (bao gồm, không giới hạn):

 • Bạn được sử dụng mặc định một cặp Name Server trên hệ thống phân giải DNS tại Minh Duy Solutions.
 • Mỗi một tên miền sẽ tương ứng với một DNS Zone.
 • Mỗi DNS Zone không được lưu trữ vượt quá 200 bản ghi (record DNS). Nếu bạn có nhu cầu sử dụng vượt hơn 200 bản ghi, bạn có thể liên hệ với Bộ phận kinh doanh để chúng tôi tư vấn thêm giải pháp DNS khác cho bạn (có tính phí).
 • Chúng tôi có thể can thiệp và ngăn chặn việc phân giải DNS của tên miền nếu phát hiện tên miền đang có hành vi vi phạm thỏa thuận sử dụng, hoặc đang tấn công làm tắc nghẽn mạng, hành vi giả mạo website/ email.
 • Khi tên miền hết hạn mà bạn không gia hạn kịp thời, hệ thống chúng tôi sẽ tự động ngừng cung cấp dịch vụ DNS, đồng thời cặp Name Server của tên miền cũng sẽ tự động được thay đổi, lúc này khi bạn truy cập tên miền từ trình duyệt web có thể sẽ được chuyển hướng đến một trang web mặc định thuộc hệ thống DNS của chúng tôi chỉ định.

Ngày cập nhật: 01/10/2020

4.8/5 - (169 bình chọn)